Paola Bettello – Artworks

Acrylic and resin on canvas, 110cmx90cm, ©Paola Bettello

“Il Bacio”, 2020
€2600

Acrylic on canvas,40cmx50cm, ©Paola Bettello

“Lady Black”, donna con lo chignon, 2020
€1170

Acrylic on canvas, 100cmx100cm, ©Paola Bettello

“Milano”, 2020

€2600

Acrylic on canvas, diptych, 70cmx70cm,2020 ©Paola Bettello

“Panta Rei”
2020

€2700